Bụi đời

Bụi đời

Vietnamese proverbs from Dust Child by Nguyễn Phan Huế Mai

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi

–Trịnh Công Sơn

Everyone came from dust and would one day return to dust.

Đời là lên voi xuống chó

Life is riding high on an elephant, then low on a dog.

Trời sinh voi sinh cỏ

Heaven gives birth to elephants, Heaven will give birth to grass.

An cư lạc nghiệp

When his home was settled, his career prospered.

Có tiền mua tiên cũng được

We can buy everything with money, even fairies.

Cặn bã xã hội

Dregs of society

Nước mắt cá sấu

Reptilian tears

Đi guốc trong bụng

Walk with my wooden sandals in their stomachs

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

Family members relate if not in feathers then in wings.

Trứng mà đòi khôn hơn vịt?

How can eggs be smarter than ducks?

Ăn lông ở lỗ

Creatures who eat raw meat and live in caves

Đầu trâu mặt ngựa

Creatures with buffalo heads and horse faces

Cọc đi tìm trâu

A tether searching for a buffalo

Giận cá chém thớt

Angry at the fish, hack on the chopping board

Vạch áo cho người xem lưng

Lift her husband’s shirt so others could look at his naked back

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô

A son is a child, ten daughters equal none.

Đàn bà đái không qua ngọn cỏ

Women can’t pee higher than the top of grass blades.

Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

When naïve, men still seem as profound as a deep well; when thoughtful, women are no deeper than a flat-bottomed betel leaf container.

Nước đổ lông vịt

Water poured on a duck’s feathers

Có đi có lại

What would I need to do in return? (Reciprocity)

Trời đất ơi

Oh Heaven, Oh Earth

Trời Phật ơi

Oh Heaven and Buddha