Trăng Khát

 • Sáng tác: Lê Minh Sơn
 • Trình bày: Tùng Dương
 • Thể loại: Blues
 • Phông chữ: Aneto Skyline của TypeTogether
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Xuân này con không về

 • Sáng tác: Trịnh Lâm Ngân
 • Trình bày: Đồng Lan
 • Thể loại: Bolero Jazz
 • Phông chữ: Queens của Kilotype
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Tôi tìm thấy tôi

 • Sáng tác: Đức Trí
 • Trình bày: Hồ Quỳnh Hương
 • Thể loại: Swing
 • Phông chữ: Megascope của DJR
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Đêm hoài vọng

 • Sáng tác: Nguyễn Đình Phùng
 • Trình bày: Tuấn Ngọc
 • Thể loại: Jazz Ballad
 • Phông chữ: Roslindale của DJR
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Phố nghèo

 • Sáng tác: Trần Tiến
 • Trình bày: Trần Thu Hà
 • Thể loại: Blues
 • Phông chữ: Club Lithographer của DJR
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Sang ngang

 • Sáng tác: Đỗ Lễ
 • Trình bày: Đức Tuấn
 • Thể loại: Jazz Ballad
 • Phông chữ: Harriet của Okay Type
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Hương lạc

 • Sáng tác: Lê Cát Trọng Lý
 • Trình bày: Lê Cát Trọng Lý
 • Thể loại: Blues
 • Phông chữ: Clavichord của DJR
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Lâu đài tình ái

 • Sáng tác: Trần Thiện Thanh
 • Trình bày: Thụy Vũ
 • Thể loại: Funk Jazz
 • Phông chữ: Glyptic DJR của DJR
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Duyên kiếp

 • Sáng tác: Lam Phương
 • Trình bày: Ánh Tuyết
 • Thể loại: Bolero Jazz
 • Phông chữ: Name Sans của Arrow Type
 • Tranh vẽ: Đinh Cường

Chạy trốn

 • Sáng tác: Lê Minh Sơn
 • Trình bày: Tùng Dương
 • Thể loại: Bossa Nova
 • Phông chữ: Fragen của The Designers Foundry
 • Tranh vẽ: Đinh Cường