Beacon of HOV

Me & destiny got a date. Martin had a dream; Hov got a team.

Ta và định mệnh đã có một cuộc hẹn hò. Martin có một giấc mơ; Hov có một đội.

“F.U.T.W.”